Sakura Sushi :: Restaurant & Sushi Bar Sakura sushi
 
su shi Home Menu Promotions Gallery Contacts
   :: SAKURA SUSHI GALLERY
sakura Sushi :: Restaurant & Sushi Bar Dishes
Sakura Sushi :: Mixed Combo Sakura Sushi :: Banzai roll
Sakura Sushi :: rainbow rolls Sakura Sushi :: Rainbow rolls
Sakura Sushi :: Sushi tataki Sakura Sushi :: Mixed Combo
Sakura Sushi :: Akidashi tofu Sakura Sushi :: Dressing yaki beef
Sakura Sushi :: Tempura Udon Sakura Sushi :: Ebi tiger
Sakura Sushi :: Zarru soba Sakura Sushi :: Wasatchi salad
Sakura Sushi :: Boston spicy roll Sakura Sushi :: Crispy roll
Sakura Sushi :: Tempura roll Sakura Sushi :: Sakura roll